Erdőbényei Óvodai Intézményfenntartó Társulás           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Erdőbényei Óvodai Intézményfenntartó Társulás
Szegilongi Tagóvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3919. Szegilong, Dózsa Gy. utca 68.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

2,5-7 éves gyermekek óvodai nevelése, oktatása a helyi Pedagógiai Program szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus,

•         szakmai gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         szakmai gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű inkluzív szemlélet, csapatmunka, önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, szakirányú iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló dokumentum

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Soltész Istvánné nyújt, a 0647336218 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Erdőbényei Óvodai Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (3932 Erdőbénye, Mátyás K. út 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17-21/2020 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus

•         Elektronikus úton Soltész Istvánné vezető óvónő részére a napszarvasovoda@gmail.com E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Soltész Istvánné, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, 3932 Erdőbénye, Mátyás K. út 16. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Szegilong Község Önkormányzatának hivatalos honlapja – 2020. december 17.

•         Napszarvas Óvoda honlapja – 2020. december 17.

•         Erdőbénye Község Önkormányzatának hivatalos honlapja – 2020. december 17.